Înmatriculări auto

Ai o mașină nou achiziționată?

Trebuie să o înmatriculezi.

CUM FACI ÎNMATRICULAREA MAȘINII?

Înmatricularea unei mașini presupune întocmirea unui dosar destul de complex cu actele necesare.

Consultanții noștri de vânzări sunt însă obișnuiți cu tot acest proces complicat și te pot ghida pentru a obține mai ușor înmatricularea.


Înmatriculări Rădăcini
1

CERERE

Cererea pentru înmatricularea auto – formular tip

3

DOVADA

Dovada plăţii contravalorii certificatului de înmatriculare

5

RCA

Copia după contractul RCA încheiat pe numele proprietarului vehiculului, în termenul de valabilitate al acestuia

7

TALON

Cartea de identitate a vehiculului, în original şi copie

9

ACTE DOBÂNDIREA PERSONALITĂȚII JURIDICE

Acte care atestă dobândirea personalităţii juridice (în cazul în care vehiculul va fi înmatriculat pe persoană juridică) și împuternicirea acordată persoanei desemnate să se ocupă de înmatriculare

2

FIȘA DE ÎNMATRICULARE

Fişa de înmatriculare completată cu datele proprietarului şi având viza ANAF

4

BULETIN

Actul de identitate al solicitantului, în original şi în copie

6

PROPRIETATE

Documentul care atestă dreptul de proprietate al solicitantului, în original şi în copie

8

CHITANȚĂ TAXE PLĂCUȚE

Chitanță pentru taxa plăcuţelor cu numărul de înmatriculare. Pentru numărul preferențial se plătește o sumă suplimentară. Sumele se achită la depunerea documentelor sau prin transfer bancar

1

CERERE

Cererea pentru înmatricularea auto – formular tip

2

FIȘA DE ÎNMATRICULARE

Fişa de înmatriculare completată cu datele proprietarului şi având viza ANAF

3

DOVADA

Dovada plăţii contravalorii certificatului de înmatriculare

4

BULETIN

Actul de identitate al solicitantului, în original şi în copie

5

RCA

Copia după contractul RCA încheiat pe numele proprietarului vehiculului, în termenul de valabilitate al acestuia

6

PROPRIETATE

Documentul care atestă dreptul de proprietate al solicitantului, în original şi în copie

7

TALON

Cartea de identitate a vehiculului, în original şi copie

8

CHITANȚĂ TAXE PLĂCUȚE

Chitanță pentru taxa plăcuţelor cu numărul de înmatriculare. Pentru numărul preferențial se plătește o sumă suplimentară. Sumele se achită la depunerea documentelor sau prin transfer bancar

9

ACTE DOBÂNDIREA PERSONALITĂȚII JURIDICE

Acte care atestă dobândirea personalităţii juridice (în cazul în care vehiculul va fi înmatriculat pe persoană juridică) și împuternicirea acordată persoanei desemnate să se ocupă de înmatriculare