Contact

Înmatriculări auto

Ai o mașină nou achiziționată?

Trebuie să o înmatriculezi.

Înmatriculări Rădăcini

CUM FACI ÎNMATRICULAREA MAȘINII?

Înmatricularea unei mașini presupune întocmirea unui dosar destul de complex cu actele necesare.

Consultanții noștri de vânzări sunt însă obișnuiți cu tot acest proces complicat și te pot ghida pentru a obține mai ușor înmatricularea.


CERINȚE DOSAR

 • 1

  CERERE

  Cererea pentru înmatricularea auto – formular tip

 • 2

  FIȘA DE ÎNMATRICULARE

  Fişa de înmatriculare completată cu datele proprietarului şi având viza ANAF

 • 3

  DOVADA

  Dovada plăţii contravalorii certificatului de înmatriculare

 • 4

  BULETIN

  Actul de identitate al solicitantului, în original şi în copie

 • 5

  RCA

  Copia după contractul RCA încheiat pe numele proprietarului vehiculului, în termenul de valabilitate al acestuia

 • 6

  PROPRIETATE

  Documentul care atestă dreptul de proprietate al solicitantului, în original şi în copie

 • 7

  TALON

  Cartea de identitate a vehiculului, în original şi copie

 • 8

  CHITANȚĂ TAXE PLĂCUȚE

  Chitanță pentru taxa plăcuţelor cu numărul de înmatriculare. Pentru numărul preferențial se plătește o sumă suplimentară. Sumele se achită la depunerea documentelor sau prin transfer bancar

 • 9

  ACTE DOBÂNDIREA PERSONALITĂȚII JURIDICE

  Acte care atestă dobândirea personalităţii juridice (în cazul în care vehiculul va fi înmatriculat pe persoană juridică) și împuternicirea acordată persoanei desemnate să se ocupă de înmatriculare