REGULAMENTUL CONCURSULUI “Activare cont Rădăcini Plus” “Google & Facebook Review Rădăcini” ORGANIZAT ȊN PERIOADA 01.06 – 31.12.2023SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

1. Organizatorul Concursului “Activare cont Rădăcini Plus”, “Google & Facebook Review Rădăcini” (denumit în continuare „Concursul”) este RADACINI MOTORS SRL, persoană juridică română, cu sediul social în Bucureşti, Sectorul 6, Bulevardul Iuliu Maniu Nr. 246, cam 127, Bloc Central, Etaj 1, având CIF RO17083558, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/21994/2004, desfasurand activități legate de implementarea Concursului, contactarea câștigatorilor și înmânarea premiilor, reprezentată legal prin administrator MADADI ALI, denumita în cele ce urmeaza „Organizator” sau ”Rădăcini”.

2. Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, (denumit în continuare („Regulament”), care este obligatoriu pentru toti participanții. In momentul participarii la Concurs, participantii se declara ca fiind de acord cu acest “Regulament” si cu faptul ca deciziile Organizatorului sunt definitive si obligatorii in privinta Concursului. Regulamentul Oficial ("Regulamentul") este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania prin publicare pe site-ul www.radacini.ro. Totodata, participantii agreeaza ca au luat la cunostinta si sunt de acord cu Termenii si Conditiile privind utilizarea paginilor web apartinand Organizatorului. În ceea ce priveste operatiunile privind colectari și/sau prelucrări de date cu caracter personal, acestea vor fi realizate de către Organizator.

3. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfăşurării Concursului, având obligația de a anunța publicul în mod oficial, în aceeaşi manieră în care a fost făcută şi informarea inițială. SECŢIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL

1. Concursul este organizat în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 99/2000, privind comercializarea produselor și serviciilor pe piață, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu legislația română aplicabilă.SECŢIUNEA 3. LOCUL DE DESFĂŞURARE ŞI DURATA CONCURSULUI

1. Concursul este organizat şi se desfăşoară in mediul online.

2. Concursul va începe pe data de 01.06.2023, ora 11:00 și va dura până pe 31.12.2023, ora 22:00, denumită în continuare “Perioada Concursului”. Orice Participant care nu se încadrează în acest interval de timp nu va fi luat în considerare.
SECŢIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

1. Concursul este deschis participării tuturor persoanelor fizice, cu domiciliul/reşedinţa în România, cu vârsta de minim 18 ani (împliniţi până la data începerii Concursului), cu capacitate deplina de exercitiu , care respectă termenii şi condiţiile prezentului Regulament Oficial (denumite în continuare „Participanţii”).

2. Nu pot participa la acest concurs rudele pana la gradul II inclusiv ale organelor de conducere ale Organizatorului.

3. Participarea la acest concurs implică cunoaşterea şi acceptarea integrală, expresă şi neechivocă a prezentului Regulament.SECŢIUNEA 5. REGULAMENTUL CONCURSULUI

1. Regulamentul se regaseste online pe pagina concursului www.radacini.ro.

2. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Concursul poate fi mediatizat, în scopul informării publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare și/sau cu rol informativ. Informațiile pe care astfel de materiale le pot conține vor fi interpretate şi completate în conformitate cu prevederile Regulamentului.

3. Organizatorul nu își va asuma nicio responsabilitate cu privire la cunoașterea ori necunoaşterea Regulamentului și a modificărilor acestuia de către Participanți, cât timp acestea au fost puse la dispoziția Participanților.

4. Niciun Participant nu va putea solicita continuarea Concursului și nici repararea unui potențial prejudiciu produs prin suspendarea regulamentară a Concursului.

5. Participarea la Concurs implică cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a Regulamentului.SECŢIUNEA 6. MECANISMUL CONCURSULUI

1. Mecanismul concursului este urmatorul:

a) participantul este un client al Organizatorului in perioada 01 iunie – 31 decembrie 2023, respectiv a beneficiat contra cost de lucrari service auto, vanzare piese auto, vanzare auto din partea Organizatorului.

b) participantul care detine un cont activ creat in platorma Radacini Plus beneficiaza de inscriere automata la concurs:

https://radacini.ro/login

c) participantul care lasa o recenzie Google sau Facebook privind serviciile oferite de locatia Organizatorului in care a fost prezent sau la oricare dintre paginile care fac parte din grupul Radacini, la urmatoarele adrese, in termen de maxim 3 (trei) zile lucratoare de la prezenta in locatia Organizatorului, beneficiaza de o noua inscriere in Concurs:

https://g.page/r/CfaPVzIbVxPtEBA

https://g.page/r/Cbmd4WacmcUeEBA

https://g.page/r/CUp0n9ZMPYnkEBA

https://g.page/r/CfhYjLwq1lJbEBA

https://g.page/r/CcIZ61EChlxOEBA

https://g.page/r/CQ5VjkZbLqGkEBA

https://goo.gl/maps/JVoFSJjmVmBiaznT8

https://goo.gl/maps/ZRvmi93uKPNwsmnk8

https://goo.gl/maps/g1nkZs6njivNoExP9

https://goo.gl/maps/KMeLovzxUpxtebe58

https://goo.gl/maps/be73MFRgTMrM5nFv7

https://goo.gl/maps/2bkbRgE4LWgabDJN7

https://goo.gl/maps/WYmYPBAHEBWX5XMbA

https://www.facebook.com/Radacini

Cu cat mai multe inscrieri, cu atat mai multe sanse de castig.

d) participantul trimite pe email/Whatsapp o captura de ecran a recenziei din Google sau Facebook impreuna cu datele sale de identificare (nume si prenume, numar de telefon, adresa de email si locatia in care a mers) catre urmatoarele adrese de email relatii.clienti@radacini.ro /nr. de Whatsapp 0737.600.600 in termen de maxim 3 (trei) zile de la prezenta in locatia Organizatorului.

2. Ȋnscrierile care nu respectă prevederile prezentului Regulament sau contin recenzii cu vocabular inadecvat/injurii/etc. vor fi invalidate. 

3. Fără a afecta prevederile prezentului Regulament, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a verifica situația respectivă, iar în cazul în care sunt constatate neregularități, respectiva înregistrare va fi invalidată.

4. Castigatorul lunii respective va fi ales prin extragere aleatorie (pe platforma https://www.random.org/), in primele 5 (cinci) zile ale lunii urmatoare a parcurgerii integrale a pasilor de la Sectiunea 6 pct. 1, iar castigatorul lunii respective si castigul acordat va fi anuntat pe pagina concursului pe www.radacini.ro, urmand a fi sunat de un reprezentant al firmei pentru informare.

5. Castigatorii de la extragerile anterioare nu se vor introduce in lista participantilor la urmatoarele extrageri (daca o persoana a castigat deja un premiu nu mai participa la urmatoarele extrageri). De asemenea, participantii pot castiga un singur premiu per extragere.SECŢIUNEA 7. PREMIILE

1. Ȋn cadrul acestui Concurs este acordat, prin tragere la sorți un premiu lunar, după cum urmează:

Locul 1 - o revizie tehnica a masinii castigatorului, conform normativului de revizie, avand o valoare individuala de maxim 1350 lei TVA inclus,

Locul 2 - un schimb de anvelope vara-iarna, avand o valoare individuala de maxim 500 lei TVA inclus,

Locul 3 – un ITP, avand o valoare individuala de maxim 150 lei TVA inclus.

Valoarea totala a premiilor este de 2000 lei TVA inclus.

Castigatorii pot beneficia de premii in decursul a 12 (douăsprezece) luni de la data anuntarii extragerii.

Toti participantii la concurs vor primi in mod gratuit 1 (una) bucata lichid de parbriz care se poate revendica de la Receptia unde s-a prestat serviciul in momentul in care isi activeaza in locatie contul in platforma Radacini Plus, primind suport de la consilierii receptie service auto.

2. Participanţilor la Concurs nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu excepţia cheltuielilor normale de desfăşurare a Concursului (cost date mobile consumate pentru utilizarea telefonului la activarea contului Radacini Plus sau oferirea recenziei Google sau Facebook).

3. Câștigătorii nu au posibilitatea și nici dreptul de a cere modificarea caracteristicilor premiilor si nici acordarea contravalorii în bani a premiilor. Câștigătorii sunt singurii beneficiari ai premiilor atribuite și nu pot ceda drepturile asupra premiilor câștigate unor alte persoane.

4. Premiile acordate nu pot fi înlocuite cu alte bunuri sau servicii şi nici cu valoarea lor în bani. În cazul refuzului vreunui potențial Câștigător de a beneficia de premiu (prin refuzul unui Câștigător însemnând că respectivul Câștigător nu dorește să intre în posesia premiului), acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului. În cazul în care după finalizarea Concursului rămân premii neacordate, Organizatorul își rezervă dreptul de a nu le mai atribui.

5. Refuzul de a primi premiul trebuie să fie expres exprimat în termen de maxim 24 (douăzecișipatru) de ore de la data la care Organizatorul l-a înștiințat pe Câştigător de câștigarea premiului. Dacă potențialul Câștigător nu-și manifestă nicio opțiune în acest termen, premiul respectiv nu va mai fi acordat, acesta rămânând în posesia Organizatorului.SECŢIUNEA 8. TRAGEREA LA SORŢI ŞI DESEMNAREA CÂŞTIGĂTORILOR

7. Tragerea la sorţi va fi electronica (https://www.random.org/) și se va desfăşura de catre Organizator in termen de maxim 5 (cinci) zile de la finalizarea lunii precedente, iar inregistrarea video a extragerii va fi postata pe pagina concursului pe www.radacini.ro si pe pagina de facebook Rădăcini.

8. La tragerea la sorţi participă toate înscrierile valide realizate în Perioada desfăşurării Concursului, lunar pentru luna precedenta, astfel.

Prima tragere la sorti se va face din baza de clienti eligibili, din perioada 01 iunie – 30 iunie 2023.

A doua tragere la sorti se va face din baza de clienti eligibili din perioada 01 iulie – 31 iulie 2023.

A treia tragere la sorti se va face din baza de clienti eligibili din perioada 01 august – 31 august 2023.

A patra tragere la sorti se va face din baza de clienti eligibili din perioada 01 septembrie – 30 septembrie 2023.

A cincea tragere la sorti se va face din baza de clienti eligibili din perioada 01 octombrie – 31 octombrie 2023.

A sasea tragere la sorti se va face din baza de clienti eligibili din perioada 01 noiembrie – 30 noiembrie 2023.

A saptea tragere la sorti se va face din baza de clienti eligibili din perioada 01 decembrie – 31 decembrie 2023.

9. Pentru fiecare premiu va fi extras un câştigător. În cazul în care un câştigător nu poate fi anunţat sau nu poate fi validat în termenele şi în condiţiile stipulate la Secțiunea 9 a Regulamentului, de mai jos, premiul respectiv nu va mai fi acordat, acesta rămânând în posesia Organizatorului.
SECŢIUNEA 9. ANUNŢAREA ŞI VALIDAREA CÂŞTIGĂTORILOR. ACORDAREA PREMIILOR

1. Anunțarea câștigătorilor

1.1. Anunțarea câştigatorilor se va face in termen de 24 (douăzecișipatru) de ore de la data extragerii, atat prin canalele de comunicare online, cat si prin telefon conform sectiunii 6 de mai sus.

1.2. Ȋn cazul în care premiile Concursului se supun impozitării, potrivit regimului fiscal aplicabil la momentul acordării premiului, atunci se va solicita câştigătorului/ câştigatorilor şi codul numeric personal, doar pentru scopul indeplinirii formalităţilor legale impuse de Codul Fiscal cu privire la plata impozitelor veniturilor câştigate din premii.

1.3. În cazul în care un câştigător nu poate fi anunţat sau nu poate fi validat în termenele şi în condiţiile prezentului Regulament, dar nu mai mult de 5 (cinci) zile lucratoare de la anuntarea castigatorilor, premiul va ramane in posesia Organizatorului.

1.4. Cu ocazia contactarii de catre Organizator potentialul castigator trebuie sa ii indice operatorului urmatoarele:

- Nume si prenume (se confirma identitatea persoanei care s-a inscris in campanie)

- Varsta (sa confirme ca are peste 18 ani)

Daca acestia nu raspund la telefon, corespondenta, nu se afla in aria de acoperire sau au telefonul inchis in aceasta perioada de 5 (cinci) zile lucratoare, organizatorul ii va invalida.

Castigatorul va fi validat doar daca respecta toate prevederile prezentului Regulament.

2. Acordarea premiului

2.1. Premiul va fi anuntat castigatorului pe pagina concursului pe www.radacini.ro si pe pagina de facebook Rădăcini.

2.2. Participantul la Concurs, desemnat câştigător în urma tragerii la sorți, care refuză sau care nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de Regulament pierde în mod automat calitatea de câştigător şi nu poate intra în posesia premiului.

2.3. Premiile care, în baza prevederilor prezentului Regulament, nu se pot acorda, vor rămâne la dispoziția Organizatorului, care poate dispune de ele cum consideră de cuviință.SECȚIUNEA 10. TAXE SI IMPOZITE AFERENTE

1. Organizatorul Concursului nu este raspunzător de plata altor taxe sau a altor obligații financiare legate de premiul oferit, acestea căzând în sarcina persoanei câștigătoare.SECŢIUNEA 11. PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

1. Prin înscrierea la Concurs, Participanții sunt de acord cu prevederile Regulamentului și sunt de acord că, în cazul în care vor caștiga, numele, adresa de email, numarul de telefon si adresa de resedinta vor fi oferite Organizatorului, in vederea livrarii premiului, cu stergerea lor de catre acesta dupa livrarea premiului.

2. Organizatorul se obligă să respecte prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016 (în continuare „GDPR”), privind protecția datelor personale ale Participanților stocate pe durata Concursului și ulterior acesteia. Ca atare, Organizatorul se angajează să păstreze confidențialitatea datelor personale ale Participanților la Concurs și să le utilizeze conform legislatiei în vigoare.

3. Participanților le sunt garantate drepturile prevăzute de GDPR privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și în special cele cu privire la:

a) dreptul de acces la date potrivit căruia orice persoană vizată are dreptul de a obține de la Organizator, la cerere și în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care îi privesc sunt sau nu sunt prelucrate de către Organizator;

b) dreptul de opoziție potrivit căruia persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, că datele care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare;

c) dreptul de intervenție asupra datelor potrivit căruia orice persoana vizată are dreptul de a obține de la Organizator, la cerere și în mod gratuit:

i. după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte;

ii. după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii.SECŢIUNEA 12. LITIGII

În cazul unor litigii aparute între Organizator și participanții la concurs, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. Daca nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, parțile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluționare instanțelor competente.SECTIUNEA 13 RESPONSABILITATE

Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului promotiei, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei campanii.

Organizatorul isi rezerva dreptul, la discretia sa absoluta, de a descalifica orice persoana care falsifica procedura de inregistrare sau functionare a Concursului, care incalca prezentul Regulament, care actioneaza intr-un mod lipsit de etica sau perturbator sau care se determina ca actioneaza cu intentia de a deranja, abuza, ameninta sau hartui orice persoana.

Utilizarea, in orice mod, a unor metode frauduloase de inscriere in Concurs, va atrage anularea tuturor inregistrarilor prin aceste metode, iar persoanele care folosesc aceste metode vor fi descalificate.

Daca, din orice motiv, acest Concurs nu se poate desfasura conform planificarii datorita unor cauze aflate in afara controlului Organizatorului, fraudei, problemelor tehnice, sau orice alte cauze care, in opinia Organizatorului, corup sau afecteaza administrarea, securitatea, corectitudinea, integritatea sau desfasurarea corespunzatoare a Concursului, Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula, inceta, modifica sau suspenda Concursul. In situatia in care Concursul inceteaza din cauza fortei majore, fraudei sau a dificultatilor tehnice inainte de finalul Perioadei Concursului, se va face un anunt oficial.

In niciun caz Organizatorul nu va fi responsabil sau raspunzator pentru niciun fel de daune sau pierderi de orice fel, inclusiv daune directe, indirecte, incidente, subsecvente sau punitive, rezultate ca urmare a participarii la acest Concurs.

Redactat de parte, procesat şi autentificat de BIROUL INDIVIDUAL NOTARIAL IOANA VALMAR într-un singur exemplar original, care se va păstra în arhiva biroului individual notarial, astăzi, data autentificării prezentului înscris, părţii i s-au eliberat 2 (două) duplicate şi 1 (unu) duplicat se va păstra în arhiva biroului individual notarial.RADACINI MOTORS SRL,

Prin administrator

MADADI ALI